Wybierz język

1. Działalność Jednostki Dominującej

Cyfrowy Polsat S.A. (“Spółka”, “Cyfrowy Polsat”, “Jednostka Dominująca”, “Podmiot Dominujący”, “Spółka Dominująca”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedziba Jednostki Dominującej mieści się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a.

Podmiot dominujący jest operatorem płatnej cyfrowej platformy satelitarnej “Cyfrowy Polsat” świadczącym usługi na terytorium Polski, operatorem płatnej cyfrowej telewizji naziemnej, dostawcą usługi dostępu do Internetu oraz operatorem wirtualnej sieci telefonii komórkowej (“MVNO”) .

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 30 października 1996 roku.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz jej jednostek zależnych (zwanych łącznie “Grupą”) i udziały w jednostce współkontrolowanej. Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach: (1) w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym obejmujące usługi telewizji cyfrowej, usługi dostępu do Internetu, usługi telewizji mobilnej, usługi telewizji internetowej, usługi telefonii komórkowej, produkcję dekoderów, oraz (2) w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej, który obejmuje głównie produkcję, zakup i emisję audycji informacyjnych i rozrywkowych oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych w Polsce.