Wybierz język

Otoczenie rynkowe i konkurencja

Usługi płatnej telewizji w Polsce oferowane są przez operatorów platform satelitarnych, telewizji kablowych i IPTV. Według naszych szacunków na koniec 2013 roku polscy operatorzy mieli łącznie około 11 mln abonentów usług płatnej telewizji.

Historycznie główną formą dostępu do płatnej telewizji w naszym kraju była telewizja kablowa. Chociaż rynek cyfrowych platform satelitarnych rozwijał się znacznie szybciej w ostatnich latach, operatorzy satelitarni tylko w ograniczonym zakresie konkurują z operatorami telewizji kablowej. Operatorzy kablowi koncentrują się na klientach zamieszkujących tereny gęsto zaludnione, gdzie istnieje rozbudowana infrastruktura lub budowa takiej infrastruktury wiąże się z relatywnie niskimi kosztami w przeliczeniu na jednego abonenta. Operatorzy DTH natomiast bez konieczności zwiększania kosztów są w stanie dostarczyć swoje usługi klientom zamieszkującym zarówno miasta, jak i obszary mniej zaludnione, gdzie infrastruktura telewizji kablowych nie istnieje lub jest słabo rozwinięta.

W ostatnich latach liczba abonentów płatnej telewizji satelitarnej rosła znacznie szybciej niż liczba abonentów telewizji kablowej. Spowodowane jest to wysokim nasyceniem usług telewizji kablowej w obszarach miejskich oraz brakiem gotowości operatorów kablowych na przeznaczenie wysokich nakładów na budowę infrastruktury kablowej na obszarach mniej zaludnionych i wiejskich terenach Polski. Na dynamiczny wzrost abonentów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej wpływa fakt, że operatorzy platform DTH są w stanie zaproponować znacznie szerszą ofertę programową, zawierającą ponad 100 kanałów tematycznych w języku polskim oraz około 500 kanałów FTA, zarówno w technologii SD, jak i HD.

Rozwój rynku IPTV przebiega w Polsce relatywnie wolno, przede wszystkim ze względu na przeszkody technologiczne wynikające z braku nowoczesnej infrastruktury o przepustowości wystarczającej do świadczenia jakościowych i opłacalnych usług IPTV.

Operatorzy płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej

W 2013 roku w Polsce działały dwie główne płatne platformy DTH: Cyfrowy Polsat oraz nc+. Platforma nc+ powstała w wyniku połączenia platform Cyfra+ i “n” w marcu 2013 roku, na mocy umów o strategicznym partnerstwie między grupą Canal+ Cyfrowy i TVN. Według informacji prezentowanych przez grupę TVN, na koniec 2013 roku liczba abonentów platformy nc+ wyniosła 2,2 mln. Dodatkowo szacujemy, że na koniec 2013 roku ok. 300 tys. klientów korzystało z przedpłaconej Telewizji na Kartę (TNK).

Od 2006 roku liderem pod względem liczby abonentów i udziału w rynku jest Cyfrowy Polsat z ponad 3,5 mln abonentów.

Operatorzy telewizji kablowej

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (PIKE) na koniec III kwartału 2013 roku, polski rynek telewizji kablowej był zdominowany przez trzech największych operatorów, których łączny udział w rynku wynosił ok. 68%. Są to: UPC Polska, Vectra i Multimedia Polska. Według naszych szacunków w Polsce działa poza tym ponad 500 mniejszych operatorów telewizji kablowej. Jak podaje PIKE, łączna liczba abonentów krajowych operatorów kablowych na koniec III kwartału 2013 roku wynosiła ok. 4,6 mln.

Cyfrowa telewizja poprzez protokół internetowy (IPTV)

Wiodącym operatorem IPTV w Polsce jest Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.), oferująca przede wszystkim usługi telefonii stacjonarnej. W 2006 roku operator ten zaczął świadczyć usługi IPTV dla swoich klientów z wykupionym dostępem do szerokopasmowego Internetu. Z usług IPTV oferowanych przez Orange Polska S.A. korzystało na dzień 31 grudnia 2013 roku 121.000 abonentów (wg danych opublikowanych przez Orange Polska S.A.). Drugim co do wielkości operatorem płatnych usług IPTV jest Netia S.A. (która w grudniu 2011 roku nabyła spółkę Telefonia Dialog Sp. z o.o.). Według danych opublikowanych przez operatora na koniec 2013 roku 120.321 klientów korzystało z oferowanych przez niego usług telewizyjnych (w tym IPTV i usług w technologii smooth streaming wprowadzonych do sprzedaży w III kwartale 2012 roku).