Wybierz język

Otoczenie rynkowe i konkurencja

Polski rynek telefonii komórkowej jest rynkiem dojrzałym. Według danych podanych przez UKE nasycenie rynku telefonii komórkowej mierzone liczbą kart SIM wzrosło w 2012 roku o 6,4% do poziomu 140%, co dało 53,9 mln kart SIM użytkowanych przez klientów. Według UKE baza klientów telefonii mobilnej w Polsce została już w zdecydowanym stopniu zagospodarowana i wzrost liczby aktywnych kart SIM w najbliższych latach będzie zależał przede wszystkim od klientów, którzy decydować się będą na posiadanie więcej niż jednego telefonu.

W 2012 roku szacowana wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, wyrażona jako suma przychodów operatorów z usług detalicznych, wyniosła 18,9 mld zł i była o ok. 1% wyższa niż w roku 2011 (wg UKE). Ponad 80% tych przychodów zostało wygenerowanych przez klientów usług post-paid. Wartość średniego przychodu na klienta telefonii komórkowej systematycznie spada, przede wszystkim w związku z obniżkami stawek MTR.

Polski rynek telefonii komórkowej jest stosunkowo spolaryzowany i bardzo konkurencyjny. Rynek ten jest obsługiwany przez operatorów infrastrukturalnych (MNO) oraz operatorów wirtualnych (MVNO). W modelu MVNO operator telefonii komórkowej udostępnia wirtualnemu operatorowi częstotliwość oraz niezbędną infrastrukturę do oferowania usług MVNO.

W Polsce działa trzech wiodących operatorów infrastrukturalnych:

  • Polkomtel Sp. z o.o. (sieć Plus);
  • Orange Polska S.A. – dawniej PTK Centertel Sp. z o.o. (sieć Orange);
  • T-Mobile Polska S.A. (sieć T-Mobile),

a także czterech mniejszych operatorów:

  • P4 Sp. z o.o. (sieć Play);
  • CenterNet;
  • Mobyland;
  • Aero2.

Poniższe wykresy prezentują udziały operatorów w rynku na koniec 2012 roku:

Udział operatorów w rynku pod względem liczby użytkowników

Udział operatorów w rynku pod względem przychodów

Źródło: UKE, “Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku”.