Wybierz język

Partnerzy biznesowi

Kształtowanie długotrwałych i pozytywnych relacji ze wszystkimi partnerami biznesowymi jest kluczowym działaniem w ramach skutecznej realizacji naszej strategii. Mamy wielu sprawdzonych partnerów biznesowych, z którymi budujemy długotrwałe relacje. Zaufanie do nich jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego nasza współpraca opiera się przede wszystkim na otwartym dialogu, wymianie myśli i doświadczeń. Jesteśmy otwarci na opinie rynkowe na temat spółki, obiektywne i cenne uwagi na temat naszych produktów i usług, inspirujące pomysły zmierzające do usprawnienia współpracy w danym obszarze. Z wieloma naszymi partnerami łączą nas wspólna historia oraz pozytywne doświadczenia z dotychczasowych projektów. Jesteśmy przekonani, że partnerskie relacje oparte na zaufaniu są jednym z czynników budujących przewagę konkurencyjną Grupy Cyfrowy Polsat na rynku. Naszym celem jest uczciwe postępowanie z dostawcami i kontrahentami. Nawiązując współpracę z nowym partnerem, wyłaniamy go na zasadach przetargu, w którym wybór opiera się na obiektywnych kryteriach, takich jak jakość, niezawodność, rzetelność, czas realizacji, referencje od innych klientów i cena. Dobre relacje między spółką a dostawcami wpływają także na obniżenie kosztów transakcyjnych – stały i lojalny dostawca jest dla nas przewidywalny, zarówno w zakresie jakości produktu, jak i terminowości, elastyczności oraz cen.