Wybierz język

Cyfrowy Polsat w 2013 roku

Rok 2013 był dla Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu rokiem dalszej konsekwentnej realizacji przyjętej strategii, zarówno w obszarze usług dla klientów indywidualnych, jak również w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej.

14 listopada Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8%) w spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel, operatora sieci Plus, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu. Było to kluczowe wydarzenie dla rozwoju Grupy, która po zakończeniu transakcji stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie.

Połączenie obu spółek stwarza nowe możliwości dystrybucji treści telewizyjnych oraz dalszego rozwoju usług telekomunikacyjnych, których świadczenie Cyfrowy Polsat rozpoczął w 2008 roku. W efekcie takiej kombinacji atrakcyjne treści oraz szerokie spektrum usług Cyfrowego Polsatu będą dostarczane za pomocą różnorodnych, niezawodnych kanałów dystrybucji – drogą satelitarną (DTH), w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), technologiami mobilnymi 3G, 4G i LTE – na wszystkie urządzenia klientów – od odbiorników TV przez komputery osobiste po tablety i smartfony. Unikalne portfolio usług będzie jednocześnie adresowane do klientów obydwu operatorów. Obecnie rozpoczęły się już procesy integracji obydwu firm oraz prace nad wspólną ofertą.

18 lutego br. Cyfrowy Polsat i Plus uruchomiły wspólny program dla klientów – smartDOM. W pierwszym etapie programu klienci mogą łączyć produkty takie jak telewizja, Internet LTE oraz telefon i oszczędzać 10 zł miesięcznie na każdej kolejnej umowie na usługę z portfolio obu operatorów. W kolejnych etapach do programu dodane zostały usługi PlusBanku oraz energia elektryczna. Ambasadorami programu smartDOM zostali Joanna Brodzik i Paweł Wilczak – autentyczna, wiarygodna, zgrana, zarówno w życiu, jak i na ekranie, para aktorska.

Rok 2013 był bogaty także w inne wydarzenia, które przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników operacyjnych i rozwoju Grupy.

W ciągu tego roku nastąpił znaczny wzrost zasięgu naszej usługi dostępu do Internetu, co przełożyło się na istotny wzrost liczby użytkowników. W wyniku rozbudowy sieci naszych partnerów od końca 2012 roku do końca 2013 roku zasięg sieci LTE wzrósł z 35,14% do ok. 67% mieszkańców Polski, natomiast HSPA/HSPA+ – z 91% do niemal 100%. Jednocześnie do oferty internetowej wprowadzone zostały nowe sprzęty umożliwiające pobieranie danych w tej technologii z szybkością do 150 Mb/s (m.in. tablet Huawei Media Pad 10 FHD) oraz nowe Taryfy Multimedialne, w ramach których korzystanie z określonych zasobów Internetu, m.in. stron WWW, serwisów wideo oraz portali społecznościowych, nie pomniejsza posiadanego pakietu gigabajtów.

W 2013 roku mocno rozwija się telewizja internetowa IPLA. W ramach dedykowanych pakietów telewizję online na smartfonach i tabletach mogą oglądać klienci sieci Plus. Możliwość dostępu do płatnych treści IPLI w ramach aplikacji IPLA otrzymali także użytkownicy dekoderów Cyfrowego Polsatu. Oferta IPLI została wzbogacona o wiele nowych produkcji filmowych z największych światowych wytwórni.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej konsekwentnie realizował strategię efektywnej konkurencji na rynku reklamowym oraz utrzymania udziałów w oglądalności naszych kanałów na poziomie 20-21% w grupie docelowej. 30 sierpnia 2013 roku doszło do finalizacji transakcji nabycia przez Telewizję Polsat spółki Polskie Media będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6. Nabycie spółki Polskie Media stanowi dla Grupy Cyfrowy Polsat strategiczny krok w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej Telewizji Polsat. Otwiera możliwość zwiększenia przychodów reklamowych w oparciu o rosnący zasięg i silniejszą pozycję negocjacyjną Grupy, a także możliwość realizacji synergii w obszarach: dostępu i wykorzystania treści programowych, technicznym, reklamy, marketingu i cross-promocji oraz zasobów back-office.

W tym czasie sfinalizowana została także sprzedaż przez Telewizję Polsat spółki RS TV na rzecz spółki EmiTel, która wynikała z realizacji strategii skoncentrowania działalności Grupy na dwóch głównych segmentach – świadczeniu usług dla klientów indywidualnych oraz nadawaniu i produkcji telewizyjnej.

Potwierdzeniem skuteczności naszej strategii i prowadzonej działalności jest sukcesywna poprawa wyników operacyjnych, która bezpośrednio przełożyła się na najlepsze w historii firmy wyniki finansowe i wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM

 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 3,54 mln, co stanowi ponad 32-proc. udział w rynku płatnej telewizji w Polsce.
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 56% do 235 tys.
 • 83% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD.
 • Prawie 19% abonentów platformy (ponad 660 tys.) korzysta z usługi Multiroom HD.
 • ARPU Pakietu Familijnego w 2013 roku wzrosło o 4,9% do 48,9 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,1 zł.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników IPLA (witryna i aplikacje) wyniosła w 2013 roku ok. 3,9 mln.
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) utrzymany został na stabilnym poziomie i wyniósł 9,5% za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
 • Liczba transakcji VOD/PPV wyniosła w 2013 roku 1,1 mln, a od momentu uruchomienia usług – 4,6 mln.

SEGMENT NADAWANIA I PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ

 • Udział w oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat wyniósł 21,1%.
 • Kanał główny POLSAT był liderem w oglądalności z udziałem 13,5%.
 • Udział w widowni kanałów tematycznych Polsatu wzrósł do 7,6%.
 • Szacujemy, że w 2013 roku mieliśmy 24,1% udziału w polskim rynku reklamy telewizyjnej wartym ok. 3,3 mld zł.
KPI 2013 2012 Zmiana / %
Segment usług świadczonych klientom indywidualnym
Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec okresu 3.535.045 3.566.144 -0,9%
Wskaźnik odpływu abonentów (churn) 9,5% 8,6% 0,9 pp.
Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) (PLN) 40,50 39,30 3,1%
Liczba użytkowników telefonii komórkowej na koniec okresu 131.626 144.887 -9,2%
Liczba użytkowników dostępu do Internetu na koniec okresu 234.625 150.199 56,2%
Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Udział oglądalności Grupy Telewizji Polsat 21,1% 20,5% 2,9%
Udział oglądalności kanału głównego 13,5% 15,7% -14,0%
Udział oglądalności kanałów tematycznych 7,6% 4,8% 58,0%
Udział w rynku reklamy telewizyjnej 24,1% 23,2% 4,1%

WPŁYW AKWIZYCJI NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Jako że w 2012 roku wyniki nabytych spółek, tj. INFO-TV-FM Sp. z o.o., Grupy Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Frazpc.pl Sp. z o.o. i Gery.pl Sp. z o.o. (dalej zwane “spółki nabyte w 2012 roku”) były konsolidowane od 30 stycznia w przypadku INFO-TV-FM i od 2 kwietnia w przypadku pozostałych spółek, natomiast wyniki spółki Polskie Media S.A. konsolidowane są od 1 września 2013 roku, nasze wyniki za 2013 rok oraz wyniki za czwarty kwartał 2013 roku nie są w pełni porównywalne z wynikami za analogiczne okresy 2012 roku. Dla zachowania porównywalności danych w poniższym porównaniu wyników za 2013 rok z wynikami za rok 2012 eliminujemy wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz wpływ konsolidacji spółki Polskie Media S.A., natomiast w porównaniu wyników za czwarty kwartał 2013 roku z wynikami za czwarty kwartał 2012 roku eliminujemy wpływ konsolidacji spółki Polskie Media. W poniższych analizach nie wyłączamy wpływu sprzedaży spółki RS TV w dniu 30 sierpnia 2013 roku z uwagi na niewielki wpływ na porównywalność wyników.

PRZYCHODY GRUPY Cyfrowy Polsat

Przychody w 2013 vs 2012

przychody_2013

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz analizy wewnętrzne.
Nota (1) w tym zysk ze sprzedaży RS TV (spółki zależnej TV Polsat).

Struktura przychodów

Wzrost przychodów Grupy wynikał z czynników opisanych poniżej.

Przychody (dane w tys. PLN)

Nasze całkowite przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wzrosły o 132.544 zł, czyli o 4,8%, do 2.910.759 zł w 2013 roku z 2.778.215 zł w okresie 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, nasze całkowite przychody wzrosły o 102.937 zł, czyli o 3,7%, do 2.868.628 zł w okresie 2013 roku z 2.765.691 zł w 2012 roku. Wzrost przychodów wynikał z czynników opisanych poniżej.

Przychody od klientów indywidualnych (dane w tys. PLN)

Przychody od klientów indywidualnych wzrosły o 96.896 zł, czyli o 5,6% do 1.831.694 zł w 2013 roku z 1.734.798 zł w 2012 roku. Konsolidacja spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała istotnego wpływu na poziom przychodów od klientów indywidualnych. Wzrost wynika przede wszystkim z: (i) wzrostu przychodów z opłat abonamentowych za usługi DTH oraz rozpoznania przychodów z telewizji internetowej (w okresie porównawczym takie przychody nie występowały) oraz (ii) wzrostu przychodów z usług telekomunikacyjnych i zrealizowanego ruchu.

Przychody z reklamy i sponsoringu (dane w tys. PLN)

Przychody z reklamy i sponsoringu wzrosły o 17.270 zł, czyli o 2,0%, do 869.850 zł w 2013 roku z 852.580 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, przychody z reklamy i sponsoringu spadły o 25.270 zł, czyli o 3,0%, do 812.325 zł w 2013 roku z 837.595 zł w 2012 roku. Spadek ten jest efektem przede wszystkim spadku przychodów z reklam realizowanych przez Grupę Telewizji Polsat.

Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych (dane w tys. PLN)

Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych wzrosły o 3.662 zł, czyli o 3,9%, do 97.322 zł w 2013 roku z 93.660 zł w 2012 roku przede wszystkim w związku ze wzrostem przychodów w wyniku rozszerzenia dystrybucji kanałów Telewizji Polsat. Konsolidacja spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała istotnego wpływu na te przychody.

Przychody ze sprzedaży sprzętu (dane w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 22.936 zł, czyli o 122,2%, do 41.706 zł w 2013 roku z 18.770 zł w 2012 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu sprzedaży urządzeń do odbioru TV Mobilnej w technologii DVB-T oraz istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży laptopów i tabletów w wyniku wprowadzenia sprzedaży ratalnej (niskie przychody z tego tytułu w okresie porównawczym). Konsolidacja spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała istotnego wpływu na przychody ze sprzedaży sprzętu.

Pozostałe przychody ze sprzedaży (dane w tys. PLN)

Pozostałe przychody ze sprzedaży spadły o 8.220 zł, czyli o 10,5%, do 70.187 zł w 2013 roku z 78.407 zł w 2012 roku, m.in. w wyniku nabycia i konsolidacji spółki Polskie Media, od której w okresie porównawczym rozpoznawaliśmy przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły o 5.108 zł, czyli o 6,2%, do 87.815 zł w 2013 roku z 82.707 zł w 2012 roku.

KOSZTY OPERACYJNE

Koszty w 2013 vs 2012

koszty_2103

Struktura kosztów

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz analizy wewnętrzne.
Nota (1) One-off w 2012 roku związany ze spadkiem kosztów w związku z zawarciem porozumienia przez Telewizję Polsat z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZPA) w wysokości 25,4 mln PLN

Nasze koszty operacyjne wzrosły o 186.007 zł, czyli o 9,4% do 2.157.670 zł w 2013 roku z 1.971.663 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, nasze całkowite koszty operacyjne wzrosły o 196.984 zł, czyli o 10,1%, do 2.137.908 zł w 2013 roku z 1.940.924 zł w 2012 roku. Wzrost kosztów wynikał z czynników opisanych poniżej (wszystkie dane podajemy w tys. PLN).

Koszty licencji programowych

Koszty licencji programowych wzrosły o 47.452 zł, czyli o 13,2%, do 407.763 zł w 2013 roku z 360.311 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, koszty licencji programowych wzrosły o 71.034 zł, czyli o 19,6%, do 433.973 zł w 2013 roku z 362.939 zł w 2012 roku. Wzrost był efektem netto szeregu czynników, wśród których najistotniejsze to: (i) wahania kursowe, które spowodowały spadek kosztów, (ii) czynniki pozakursowe, w tym dotyczące wzrostu tantiem Telewizji Polsat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w związku z porozumieniami zawartymi z tymi organizacjami, powodującymi jednorazowe obniżenie tych kosztów w 2012 roku, (iii) wzrost kosztów licencji DTH związany z wprowadzeniem nowych kanałów, do nowo utworzonych pakietów programowych, nakierowanych na budowanie ARPU w przyszłości.

Koszty produkcji telewizyjnej własnej i zewnętrznej oraz amortyzacja praw sportowych

Koszty produkcji telewizyjnej własnej i zewnętrznej oraz amortyzacja praw sportowych wzrosły o 33.709 zł, czyli o 9,6%, do 385.198 zł w 2013 roku z 351.489 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, koszty te wzrosły o 29.956 zł, czyli o 8,5% do 380.866 zł w 2013 roku w porównaniu do 350.910 zł w 2012 roku. Wzrost wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów produkcji własnej realizowanej na potrzeby kanału głównego POLSAT, głównie w wyniku nowych pozycji programowych oraz wyższych kosztów z tytułu licencji sportowych.

Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta wzrosły o 19.237 zł, czyli o 6,2% do 331.960 zł w 2013 roku z 312.723 zł w 2012 roku. Wzrost wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów dystrybucji urządzeń do odbioru usługi TV Mobilnej w technologii DVB-T, która była kontynuowana w tak znaczącej skali do końca lipca 2013 roku, a także wyższej skuteczności programów utrzymaniowych, które będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe w przyszłości. Konsolidacja spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała istotnego wpływu na tę pozycję kosztów.

Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja

Koszty amortyzacji, utraty wartości i likwidacji wzrosły o 13.350 zł, czyli o 5,5%, do 256.416 zł w 2013 roku z 243.066 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, koszty te wzrosły o 13.224 zł, czyli o 5,5%, do 252.776 zł w 2013 roku z 239.552 zł w 2012 roku. Wzrost kosztów amortyzacji, utraty wartości i likwidacji był efektem netto dynamicznego wzrostu liczby dekoderów, modemów, dysków do dekoderów i routerów udostępnionych abonentom (ujmowanych jako środki trwałe) oraz spadku utraty wartości dekoderów.

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 178.626 zł w 2013 roku i pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do 2012 roku (wzrost o 0,1%). Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, koszty te wyniosły 173.519 zł w 2013 roku i pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do 2012 roku (wzrost o 0,6%).

Koszty przesyłu sygnału

Koszty przesyłu sygnału wzrosły o 3.554 zł, czyli o 2,4%, do 153.285 zł w 2013 roku z 149.731 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, koszty przesyłu sygnału spadły o 10.779 zł, czyli o 7,6%, do 130.132 zł w 2013 roku z 140.911 zł w 2012 roku. Jest to wynik netto przede wszystkim spadku kosztów naziemnego nadawania analogowego oraz wzrostu kosztów przesyłu naziemnego sygnału cyfrowego.

Amortyzacja licencji filmowych

Koszty amortyzacji licencji filmowych wzrosły o 21.935 zł, czyli o 19,6%, do 134.042 zł w 2013 roku z 112.107 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, koszty amortyzacji licencji filmowych wzrosły o 15.677 zł, czyli o 14,2%, do 126.207 zł w 2013 roku z 110.530 zł w 2012 roku. Wzrost jest przede wszystkim wynikiem wyższych kosztów filmów emitowanych na głównym kanale POLSAT.

Koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich

Koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich wzrosły o 33.802 zł, czyli o 76,6%, do 77.912 zł w 2013 roku z 44.110 zł w 2012 roku. Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z dynamicznego wzrostu liczby abonentów oraz ze wzrostu średniego zużycia pakietów danych w ramach dostępu do szerokopasmowego Internetu. Konsolidacja wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała wpływu na koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich.

Koszt własny sprzedanego sprzętu

Koszt własny sprzedanego sprzętu wzrósł o 27.762 zł, czyli o 76,8%, do 63.914 zł w 2013 roku z 36.152 zł w 2012 roku. Wzrost ten był wynikiem przede wszystkim wzrostu kosztów z tytułu sprzedaży urządzeń do odbioru TV Mobilnej w technologii DVB-T, laptopów, tabletów i dekoderów, w wyniku istotnego wzrostu wolumenu sprzedaży tych urządzeń. Konsolidacja wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała wpływu na tę pozycję kosztów.

Koszty windykacji, utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności

Koszty windykacji, utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności wzrosły o 720 zł, czyli o 2,6%, do 28.177 zł w 2013 roku z 27.457 zł w 2012 roku. Konsolidacja wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała istotnego wpływu na tę pozycję kosztów.

Inne koszty

Inne koszty spadły o 15.767 zł, czyli o 10,1%, do 140.377 zł w 2013 roku z 156.144 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, inne koszty spadły o 4.354 zł, czyli o 3,0%, do 139.743 zł w 2013 roku z 144.097 zł w 2012 roku.

Pozostałe przychody/koszty operacyjne, netto

Pozostałe przychody operacyjne netto wyniosły 36.764 zł w 2013 roku, podczas gdy w 2012 roku wykazaliśmy pozostałe przychody i koszty operacyjne netto równe -17.373 zł. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wyniosły 36.217 zł w 2013 roku w porównaniu do -17.649 zł w 2012 roku. Wzrost przychodów wynika przede wszystkim z rozpoznania jednorazowych zysków ze sprzedaży spółki RS TV.

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej

Zyski i straty z działalności inwestycyjnej wzrosły o 1.705 zł do 16.058 zł w 2013 roku z 14.353 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, zyski i straty z działalności inwestycyjnej w 2013 roku spadły o 1.809 zł i wyniosły 16.260 zł. Spadek ten był efektem netto głównie: (i) spadku przychodów odsetkowych netto w 2013 roku oraz (ii) rozpoznania wyższych przychodów z tytułu pozostałych różnic kursowych w 2013 roku.

Koszty finansowe

Koszty finansowe wzrosły o 105.232 zł, czyli o 95,0%, do 216.014 zł w 2013 roku z 110.782 zł w 2012 roku. Wzrost był efektem netto kilku czynników, w tym przede wszystkim straty z tytułu różnic kursowych powstałej w wyniku wyceny Obligacji Senior Notes w 2013 roku vs. przychód z tego tytułu w 2012 roku, skompensowanej do pewnego stopnia spadkiem kosztów odsetek od kredytu Senior Facility Agreement, na co wpływ miał niższy nominał kredytu zgodnie z harmonogramem, przedterminowa spłata 200.000 zł dokonana w sierpniu 2012 roku oraz dwie przedterminowe spłaty dokonane w 2013 roku w łącznej wysokości 200.000 zł, a także niższe oprocentowanie (niższy WIBOR i niższa marża zgodnie z mechanizmem obniżania marży wraz z obniżeniem wskaźnika dług netto/EBITDA). Konsolidacja wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media nie miała istotnego wpływu na koszty finansowe.

ZYSK NETTO (DANE W TYS. PLN)

Zysk netto w 2013 roku spadł o 72.853 zł, czyli o 12,2%, do 525.445 zł z 598.298 zł w 2012 roku.

EBITDA I MARŻA EBITDA (DANE W TYS. PLN)

Zysk EBITDA w 2013 roku wyniósł 1.046.269 zł i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do 1.032.245 zł w 2012 roku. Marża EBITDA spadła do 35,9% w 2013 roku z 37,2% w 2012 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, zysk EBITDA spadł o 26.957 zł, czyli o 2,6%, do 1.019.713 zł w 2013 roku z 1.046.670 zł w 2012 roku. Wyłączając wpływ wyników spółek nabytych w 2012 roku oraz spółki Polskie Media, marża EBITDA spadła do 35,5% w 2013 roku z 37,8% w 2012 roku.

WYDATKI INWESTYCYJNE (DANE W TYS. PLN)

Ponieśliśmy 122.886 zł i 91.177 zł wydatków inwestycyjnych odpowiednio w 2013 i w 2012 roku. Wskaźnik wydatki kapitałowe przez przychody ze sprzedaży wyniósł 4,2% i 3,3% odpowiednio w 2013 i w 2012 roku. Wydatki kapitałowe w 2013 roku dotyczyły przede wszystkim utrzymania, modyfikacji i rozbudowy systemów informatycznych, prac modernizacyjnych i budowlano-instalacyjnych, zakupu sprzętu technicznego i komputerowego oraz płatności wobec KRRiTV za koncesję na nadawanie kanału głównego POLSAT oraz Polsat Sport News.

Przepływy pieniężne

Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
2013 2012
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 802.659 781.367
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133.837) (133.431)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (596.464) (653.347)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych 72.358 (5.411)

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (dane w tys. PLN)

Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła 802.659 zł w 2013 roku głównie w wyniku wypracowanego zysku netto w wysokości 525.445 zł skorygowanego przez szereg czynników, z których najważniejsze to: (i) amortyzacja, utrata wartości i likwidacja, amortyzacja licencji filmowych i sportowych, (ii) koszty odsetek, (iii) podatek dochodowy oraz zmiana stanu należności i innych aktywów, (iv) zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym, a także (v) zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła 781.367 zł w 2012 roku głównie w wyniku wypracowanego zysku netto w wysokości 598.298 zł skorygowanego przez szereg czynników, z których najważniejsze to: (i) amortyzacja, utrata wartości i likwidacja, koszty odsetek oraz podatek dochodowy, (ii) amortyzacja licencji filmowych i sportowych, (iii) płatności za licencje filmowe i prawa sportowe, (iv) zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym, (v) zysk z tytułu różnic kursowych netto, (vi) wzrost stanu należności i innych aktywów, (vii) zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów.

Środki pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej (dane w tys. PLN)

Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej wyniosła 133.837 zł w 2013 roku i dotyczyła przede wszystkim wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, nabycia udziałów w Polskie Media S.A. (pomniejszone o przejęte środki pieniężne), a także sprzedaży 100% udziałów w spółce RS TV S.A. Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej wyniosła 133.431 zł w 2012 roku i dotyczyła przede wszystkim wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, a także nabycia udziałów w jednostkach zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne).

Środki pieniężne z działalności finansowej (dane w tys. PLN)

Wartość środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności finansowej wyniosła 596.464 zł w 2013 roku i wynikała głównie z przedterminowych przedpłat części kredytu terminowego w łącznej wysokości 200.000 zł, spłaty kapitału i odsetek według harmonogramu oraz spłaty kredytu nabytej w 2013 roku spółki Polskie Media. Wartość środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności finansowej wyniosła 653.347 zł w 2012 roku i wynikała głównie z dobrowolnej przedpłaty oraz harmonogramowych spłat raty kapitałowej kredytu bankowego oraz spłaty kredytu przejętego w wyniku nabycia spółek z Grupy Redefine Sp. z o.o. w wysokości 453.324 zł, oraz spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłaty prowizji w łącznej wysokości 195.934 zł.

Bilans

W tabeli poniżej przedstawiono najistotniejsze zmiany w strukturze bilansu w roku 2013.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A.

SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. PLN) 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 Zmiana / %
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE RAZEM 4 455 845 4 476 148 -0,5%
Zestawy odbiorcze 407 579 420 060 -3,0%
Inne rzeczowe aktywa trwałe 251 152 276 407 -9,1%
Wartość firmy 2 602 804 2 568 033 1,4%
Marki 890 800 847 800 5,1%
Inne wartości niematerialne 137 401 81 380 68,8%
Długoterminowe aktywa programowe 71 571 97 988 -27,0%
Aktywa obrotowe razem 1 220 385 1 085 197 12,5%
Krótkoterminowe aktywa programowe 181 341 141 652 28,0%
Zapasy 146 771 161 974 -9,4%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 374 424 375 659 -0,3%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 342 251 270 354 26,6%
Aktywa razem 5 676 230 5 561 345 2,1%
Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 3 001 213 2 468 403 21,6%
Zobowiązania długoterminowe razem 1 700 186 2 026 162 -16,1%
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 239 889 592 003 -59,5%
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 1 340 010 1 316 479 1,8%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 974 831 1 066 780 -8,6%
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 245 994 275 608 -10,7%
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 98 659 97 256 1,4%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 413 210 472 094 -12,5%
Przychody przyszłych okresów 209 485 201 238 4,1%
PASYWA RAZEM 5 676 230 5 561 345 2,1%

Dane finansowe w poniższym opisie zostały przedstawione w tys. PLN.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku nasza suma bilansowa wynosiła odpowiednio 5.676.230 zł i 5.561.345 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku nasze aktywa trwałe wynosiły odpowiednio 4.455.845 zł i 4.476.148 zł i stanowiły odpowiednio 78,5% i 80,5% całości aktywów.

Wartość zestawów odbiorczych wyniosła na dzień 31 grudnia 2013 roku 407.579 zł i pozostała na podobnym poziomie w porównaniu z 420.060 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wartość innych rzeczowych aktywów trwałych spadła o 25.255 zł, czyli o 9,1% do 251.152 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku z 276.407 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Spadek wynikał przede wszystkim z naliczonej w okresie amortyzacji oraz ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych RS TV S.A., co zostało częściowo skompensowane zwiększeniami urządzeń technicznych, nakładami na środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz nabyciem spółki Polskie Media S.A.

Wartość firmy wyniosła 2.602.804 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku i wzrosła o 34.771 zł, czyli o 1,4% z 155.748 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku w wyniku nabycia spółki Polskie Media S.A.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość marki wynosiła 890.800 zł i wzrosła o 43.000 zł w porównaniu do 847.800 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku w wyniku nabycia spółki Polskie Media S.A.

Saldo innych wartości niematerialnych wzrosło o 56.021 zł, czyli o 68,8% do 137.401 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku z 81.380 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, przede wszystkim w wyniku przejęcia koncesji na nadawanie programów telewizyjnych w ramach nabycia spółki Polskie Media oraz wpłaty zaliczki na nabycie koncesji na nadawanie kanału głównego POLSAT oraz Polsat Sport News.

Wartość długo- i krótkoterminowych aktywów programowych wzrosła o 13.272 zł, czyli o 5,5%, do 252.912 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku z 239.640 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wzrost jest efektem netto nabycia licencji filmowych, aktywowania praw sportowych oraz naliczonej amortyzacji za okres. Na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku nasze aktywa obrotowe wynosiły odpowiednio 1.220.385 zł i 1.085.197 zł i stanowiły odpowiednio 21,5% i 19,5% całości aktywów.

Wartość zapasów wyniosła 146.771 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku i spadła o 15.203 zł, czyli o 9,4%, z 161.974 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Spadek salda był efektem netto szeregu czynników, w tym przede wszystkim: (i) spadku wartości zapasów dysków do dekoderów, (ii) spadku wartości zapasów urządzeń końcowych do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, (iii) zmniejszenia stanu materiałów do produkcji dekoderów oraz (iv) wzrostu wartości zapasów dekoderów.

Wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wyniosła 374.424 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku i pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie w porównaniu do 375.659 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wzrosła o 71.897 zł, czyli o 26,6% do 342.251 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku z 270.354 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wartość kapitału własnego wzrosła o 532.810 zł, czyli o 21,6%, do 3.001.213 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku z 2.468.403 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wzrost nastąpił przede wszystkim w wyniku zysku w wysokości 525.445 zł wypracowanego w 2013 roku.

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (krótko- i długoterminowych) spadła o 381.728 zł, czyli o 44,0%, do 485.883 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku z 867.611 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Zmiana salda wynika przede wszystkim z dokonania dwóch przedterminowych spłat w 2013 roku w łącznej wysokości 200.000 zł oraz harmonogramowych spłat kapitału Kredytu Terminowego.

Wartość zobowiązań z tytułu Obligacji Senior Notes (krótko- i długoterminowych) wyniosła 1.438.669 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku i wzrosła o 24.934 zł, czyli o 1,8% w porównaniu do 1.413.735 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku przede wszystkim w wyniku wzrostu kursu euro, po którym wyceniono wartość bilansową Obligacji.

Saldo długo- i krótkoterminowych przychodów przyszłych okresów wzrosło o 7.145 zł, czyli o 3,5% do 213.564 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku z 206.419 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, przede wszystkim w wyniku nadpłat dokonanych przez klientów na poczet opłat abonamentowych.

Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań spadła o 58.884 zł, czyli o 12,5% do 413.210 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku, z 472.094 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, głównie w wyniku spadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz spadku rozliczeń międzyokresowych biernych. Spadek został częściowo zniwelowany przede wszystkim przez wzrost zobowiązań z tytułu zakupu aktywów programowych i zobowiązań publiczno-prawnych.