Wybierz język

Otoczenie rynkowe i konkurencja

Polski rynek mediów i telekomunikacji przekształca się wraz ze zmianą oczekiwań klientów, którzy coraz częściej szukają usług w ramach mediów i komunikacji świadczonych w przystępnych cenach przez jednego operatora. W odpowiedzi operatorzy oferują usługi płatnej telewizji, szerokopasmowego Internetu oraz telefonii pakietowane w ramach jednej oferty, umożliwiając abonentom zakup wszystkich tych usług w ramach jednej umowy, jednej opłaty i jednej faktury.

Rynek usług zintegrowanych w Polsce ma znaczny potencjał wzrostu na obszarach podmiejskich, w małych miastach i wsiach, gdzie takie usługi są obecnie dostępne w bardzo ograniczonym stopniu. Oprócz tego, że współczynnik penetracji usług zintegrowanych jest niski na słabo zaludnionych terenach, również usługi internetowe świadczone przez operatorów kablowych nie są z reguły zadowalającej jakości.

Stwarza to szansę dla operatorów płatnej telewizji, takich jak Cyfrowy Polsat, których nie ogranicza zasięg geograficzny i brak infrastruktury sieciowej w takim stopniu, jak operatorów telewizji kablowej i firmy telekomunikacyjne. Mogą one stać się wiodącymi dostarczycielami wysokiej jakości usług zintegrowanych dla klientów na przedmieściach, w małych miastach i na wiejskich obszarach Polski.

Według raportu Komisji Europejskiej “E-Communications Household Survey” z listopada 2013 roku nasycenie usługami zintegrowanymi (definiowanymi jako więcej niż jedna usługa w ramach oferty jednego operatora) w Polsce na koniec marca 2013 roku wynosiło 25%, podczas gdy w Unii Europejskiej sięgało 45%, a w Luksemburgu i Holandii nawet ponad 60% (odpowiednio 68% i 66%).

Obecnie usługi zintegrowane typu triple-play, w których skład wchodzą: telewizja, Internet i telefon, świadczone są przez operatorów sieci kablowych, takich jak UPC, Multimedia Polska S.A. i Vectra S.A., operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Grupa Orange (Telekomunikacja Polska S.A.), Netia S.A. (która w 2011 roku włączyła do swojej oferty usługę telewizji mobilnej) i nabyta przez nią w 2011 roku Telefonia Dialog S.A., a wśród operatorów platform DTH – Cyfrowy Polsat.

Trendy wskazują na to, że powstają na rynku mediów i telekomunikacji duże grupy, które będą oferować klientom usługi w pakietach i rozwijać rynek usług łączonych. Od 2011 roku grupy TVN S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska) utrzymują współpracę w celu oferowania wspólnych usług – internetowych (Orange) i pakietów telewizyjnych (dawnej platformy “n”). Pod koniec 2012 roku Grupa TVN S.A. i Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. sfinalizowały umowę, na której podstawie w marcu 2013 roku doszło do połączenia ich platform satelitarnych, przy czym współpraca z TP została utrzymana i przeniesiona na wspólną platformę nc+.

Odpowiedzią naszej Grupy na zachodzące trendy jest podjęta w 2012 roku współpraca Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu w zakresie wzajemnej sprzedaży produktów i usług. Kolejnym zaś krokiem było zawarcie w listopadzie 2013 roku przez Cyfrowy Polsat warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Ltd., która pośrednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Polkomtel Sp. z o.o.