Wybierz język

Marketing

Do promocji naszych produktów i usług wykorzystujemy głównie reklamę telewizyjną, ale także Internet, prasę, radio, reklamę outdoorową oraz różnego typu akcje specjalne i eventowe. W autoryzowanych punktach sprzedaży promujemy oferty z użyciem różnych materiałów BTL.

Ważnym kanałem komunikacji z nowymi klientami jest nasza strona internetowa. Z obecnymi klientami komunikujemy się, wykorzystując kanał abonencki, telemarketing, mailingi abonenckie, korespondencję listowną, wydarzenia specjalne, konkursy, profil w serwisie Facebook.com, zadruki na listach/kopertach i poprzez Internetowe Centrum Obsługi Klienta.