Wybierz język

Władze spółki

SKŁAD ZARZĄDU CYFROWEGO POLSATU

Obecnie nasz Zarząd liczy czterech Członków. Jego skład nie uległ zmianie w 2013 roku, a Członkowie zostali powołani w ubiegłym roku na trzyletnią kadencję.

Skład osobowy Zarządu (Stan na 31 grudnia 2013 r.)

W poniższej tabeli przedstawiono imiona, nazwiska, stanowiska, rok powołania i rok, w którym wygasa bieżąca kadencja poszczególnych Członków Zarządu.

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego
powołania
Rok powołania
na obecną kadencję
Rok upływu
kadencji
Dominik Libicki Prezes Zarządu 2001 2013 2016
Dariusz Działkowski Członek Zarządu 2007 2013 2016
Tomasz Szeląg Członek Zarządu 2009 2013 2016
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 2010 2013 2016
libicki_small

Dominik Libicki
Prezes Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od marca 2001 roku. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. Jest także Prezesem Zarządu spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. Od lutego 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych “Lewiatan”. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są głównie z branżą produkcji telewizyjnej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w PAI Film. Prowadził również własną firmę Studio Meg, która produkowała telewizyjne spoty reklamowe oraz programy telewizyjne. W latach 2005-2006 był Członkiem, a w latach 2006–2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci komórkowej w Polsce. Od maja 1999 roku do marca 2011 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Media S.A. Ukończył studia na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Odbył szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowane przez Ministerstwo Gospodarki.

libicki_small

Dariusz Działkowski
Członek Zarządu ds. Technicznych spółki Cyfrowy Polsat S.A. od sierpnia 2007 roku. Od listopada 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych w Cyfrowym Polsacie S.A. Jest także Członkiem Zarządu w INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Od 2010 roku zasiada w Zarządzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, jest również Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sygnał. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w firmach Canal+ oraz Ericsson, odpowiednio jako Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik Działu Sprzedaży Usług. Jest jednym z założycieli Centrum Telemarketingowego Sp. z o.o. Ukończył studia na wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją Radio i Telewizja oraz program MBA na University of Maryland.

libicki_small

Aneta Jaskólska
Członek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od lipca 2010 roku. W ramach sprawowania swojej funkcji odpowiada w spółce za Pion Prawny, Pion Administracji, Pion Personalny oraz Pion Bezpieczeństwa. Jest również Członkiem Zarządu w spółkach Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Od 2007 roku pełni funkcję Dyrektora Pionu Prawnego i Regulacji Cyfrowego Polsatu S.A. W latach 2004-2007 była Prokurentem i Dyrektorem Departamentu Prawnego UPC Polska Sp. z o.o. Wchodziła w skład Komisji Prawa Autorskiego. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe).

libicki_small

Tomasz Szeląg
Członek Zarządu ds. Finansów od maja 2009 roku. Pełni również funkcję Członka Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. oraz Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o., a także Członka Zarządu w spółkach: Cyfrowy Polsat Finance AB, INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Przed przyjściem do Cyfrowego Polsatu był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów Telefonii Dialog S.A. Wcześniej zajmował stanowiska: Dyrektora Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu, Dyrektora Departamentu Zabezpieczeń oraz Dyrektora Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego w KGHM Polska Miedź S.A. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych.

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie przez cały 2013 rok.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego
powołania
Rok powołania
na obecną kadencję
Rok upływu
kadencji
Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
2008 2012 2015
Robert Gwiazdowski Niezależny¹ Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
2008 2012 2015
Andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 2007 2012 2015
Leszek Reksa Niezależny¹ Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
2008 2012 2015
Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
2001 2012 2015

¹ Spełniają kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w rozdziale III pkt 6.

Zygmunt Solorz-Żak
Jeden z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce, prowadzący działalność biznesową w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80. założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90. zaangażował się w media, inwestując w “Kurier Polski”. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce. Obecnie Zygmunt Solorz-Żak swoją działalność koncentruje w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty, jak Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem), Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. (w którym pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i Grupa Midas. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Zygmunta Solorza-Żaka znajdują się również przedsiębiorstwa z obszaru energetyki (ZE PAK S.A.), finansów i bankowości (Plus Bank S.A.) oraz nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.). Zygmunt Solorz-Żak ma wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego, przewodnicząc lub zasiadając w Radach Nadzorczych takich spółek, jak m.in. Telewizja Polsat Sp. z o.o., Midas S.A., Plus Bank S.A. i ZE PAK S.A.

Robert Gwiazdowski
Doktor habilitowany nauk prawnych. Od 1997 roku posiada tytuł Doradcy Inwestycyjnego. Robert Gwiazdowski jest również arbitrem w procesach arbitrażowych oraz sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1985-2006 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji). W latach 1992-2002 był partnerem w firmie adwokackiej Smoktunowicz & Falandysz. W latach 1994-2004 był szefem Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnopodatkowego i finansowo-ekonomicznego pod firmą Gwiazdowski Consulting. Robert Gwiazdowski jest autorem komentarzy na tematy podatkowe i gospodarcze w polskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz autorem wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Gemius S.A., MNI S.A. (Niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz DGA S.A. (Niezależny Członek Rady Nadzorczej).

Andrzej Papis
Jest radcą prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998-1999 był asystentem w zespole prof. Michała Kuleszy ds. reformy administracyjnej kraju, następnie współpracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od 2000 roku jest prawnikiem Telewizji Polsat Sp. z o.o., a od 2001 roku Inwestycji Polskich Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję prokurenta. Od 2003 roku w Zarządzie TFP Sp. z o.o., od 2013 roku Prezes Zarządu. Od 2004 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A., a od 2007 jest Członkiem Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. W latach 2007–2010 był Członkiem Rady Nadzorczej Media-Biznes Sp. z o.o. W 2011 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., natomiast w lutym 2014 roku objął funkcję Wiceprzewodniczącego.

Leszek Reksa
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach. Od prawie 15 lat pracuje w bankowości na stanowiskach menedżerskich (w dużych instytucjach bankowych). Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego – był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Heronim Ruta
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy Ster Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w Radach Nadzorczych Plus Bank S.A., PAI Media S.A., Gurex S.A. oraz Telewizja Polsat Sp. z o.o. W latach 1973-1978 był stażystą, a następnie specjalistą technologiem elektrykiem w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Erg, w latach 1978-1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W 1980 roku pracował dla Cementation International Limited, projektując elektrykę hotelu Marriott w Warszawie. W latach 1980-1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992-1994 był prezesem Ster Sp. z o.o., w latach 1991-1998 prowadził indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług sprzętem elektronicznym oraz budowy sieci nadajników telewizyjnych dla Telewizji Polsat S.A. W latach 2002-2005 był Członkiem Zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002-2004 Członkiem Rady Nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove “Baltijos Televizja”. Od listopada 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o.