Wybierz język

Zaangażowanie społeczne

Fundacja Polsat

Świadomie staramy się wykraczać poza działania czysto komercyjne. Nasza podstawowa aktywność w ramach odpowiedzialnego biznesu to pomoc dla chorych dzieci i ich rodziców, będących podopiecznymi Fundacji Polsat. Przygotowując charytatywną kartkę świąteczną, część środków z jej wydania przeznaczyliśmy na wsparcie Centrum Zdrowia Dziecka (2009) i Fundacji “Dzieci Niczyje” (2010). Budżet zaplanowany na tradycyjne upominki świąteczne od 2009 roku oddajemy dla podopiecznych Fundacji Polsat. W 2013 roku środki te przeznaczyliśmy na leczenie 15-letniej Karoliny z Zagościńca, która choruje na wrodzony niedobór odporności (zespół Nijmegen Breakage Syndrome) i jest leczona w Klinice Immunologii w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” z powodu zarażenia wirusem cytomegalii.

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 22 326 małych pacjentów i wsparła finansowo 1158 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie – z naszym udziałem – Fundacja na cele statutowe przekazała dotąd 194 483 730,44 zł.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należy kampania “Jesteśmy dla dzieci”. Jej celem jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację dzieci – podopiecznych Fundacji Polsat. Od 10 lat Telewizja Polsat razem z Polsat Media organizują akcję “Mikołajkowy Blok Reklamowy”, dzięki której każdego roku w mikołajki pieniądze zebrane z reklam nadanych przed “Wydarzeniami” otrzymują podopieczni Fundacji Polsat.

Przez cały czas Fundacja systematycznie pomaga swoim podopiecznym, przekazując środki finansowe na ich leczenie bądź rehabilitację. W 2013 roku po raz pierwszy Fundacja zaangażowała się w projekt badawczy, który jest realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski i finansowany przez Fundację Polsat. Projekt “Racjonalizacja stosowania antybiotyków przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ostrym zapaleniu gardła i/lub migdałków u dzieci i młodzieży od 2. do 15. roku życia” ma na celu racjonalizację stosowania antybiotyków w Polsce. Projekt ma rekomendację Ministra Zdrowia.

W każdą niedzielę o godz. 10.30 na antenie Polsat News oglądać można program “Wystarczy chcieć” pilotowany przez Fundację Polsat. Prowadząca Monika Zalewska wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia w każdym odcinku inny ważny problem społeczny związany z leczeniem dzieci i systemem zdrowotnym w Polsce. Chociaż program “Wystarczy chcieć” powstaje pod patronatem Fundacji Polsat, będzie odwoływał się także do działań innych fundacji i organizacji pozarządowych. Jego nadrzędnym celem jest walka o dobro i zdrowie dzieci, edukacja społeczeństwa w tym zakresie i walka z patologiami dotykającymi służbę zdrowia.

Przeciwdziałanie piractwu

Od 2004 roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem SYGNAŁ, walcząc ze zjawiskiem piractwa i promując uczciwość w obrocie sygnałem telewizyjnym. Razem ze stowarzyszeniem walczymy także z piractwem w Internecie. W tym zakresie przyświecają nam takie cele, jak: przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego, wyłudzaniu i podrabianiu oryginalnego sprzętu, wprowadzaniu do obrotu fałszywych kart i dekoderów, przeciwdziałanie piractwu materiałów wideo w Internecie oraz dążenie do zmiany mentalności Polaków i ukształtowania jednoznacznej postawy wobec piractwa telewizyjnego i internetowego, które powinny być postrzegane jako przestępstwa karane przez prawo.

Na zlecenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ PwC przygotowało raport pt. “Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce”. Prace nad nim trwały pomiędzy październikiem 2013 a styczniem 2014 roku. Wnioski zawarte w publikacji pokazują, że z roku na rok coraz większym problemem dla gospodarki jest piractwo internetowe. Według szacunków PwC co piąty Polak regularnie korzysta z serwisów internetowych oferujących nielegalny dostęp do treści wideo – stanowi to prawie 30% wszystkich internautów i aż 94% osób poszukujących treści wideo w Internecie.

Internauci najwięcej czasu poświęcają na oglądanie filmów z nielegalnych źródeł (13 godz. miesięcznie), a najmniej na oglądanie sportu (3,5 godz. miesięcznie). W ciągu roku poprzez nielegalne źródła następuje 400-500 mln odtworzeń filmów, 650-750 mln odtworzeń odcinków seriali oraz 150-180 mln odtworzeń transmisji sportowych.
Rozwiązania proponowane w “Analizie wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce” uwzględniają m.in.:

  • przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej, uświadamiającej nieuczciwość i szkodliwość zjawiska piractwa;
  • opracowanie rozpoznawalnego znaku, który towarzyszyłby legalnym źródłom;
  • ułatwienie dostępu do treści wideo oraz wskazanie jednego, przejrzystego źródła informacji na temat legalnych form dostępu do treści wideo w Internecie z użyteczną wyszukiwarką legalnych serwisów;
  • dostosowanie polskiego prawa do rzeczywistości cyfrowej i jego konsekwentne egzekwowanie;
  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat piractwa, skierowanej do podmiotów współpracujących z nielegalnymi serwisami, w tym do reklamodawców, domów mediowych, pośredników finansowych;
  • zwiększenie oferty treści wideo dostępnych w legalnych serwisach internetowych.