Wybierz język

Działania charytatywno-filantropijne

Dobry sąsiad

Zgodnie z ideą “Myśl globalnie, działaj lokalnie” angażujemy się także w działania na rzecz lokalnej społeczności. Z myślą o najbliższym otoczeniu podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem “Dzieci Targówka” (SDT), organizując różne zbiórki rzeczowe czy zapewniając wsparcie finansowe.

SDT wspiera m.in. Przedszkole Integracyjne “Iskierka”, które integruje dzieci zdrowe i niepełnosprawne oraz dzieci z różnych środowisk.