Wybierz język

Sprzedaż i źródła przychodów

Reklama i sponsoring

W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej kluczowe źródło przychodów (ok. 80% w 2013 roku) stanowią wpływy ze sprzedaży reklamy i sponsoringu.

Niemal wszystkie przychody reklamowe są pozyskiwane przez należące do Grupy Telewizji Polsat biuro reklamy Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k., które funkcjonuje na rynku jako agent reklamowy Grupy (dom sprzedaży) na bazie umowy o współpracy podpisanej 27 grudnia 2003 roku. Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. jest odpowiedzialny za sprzedaż wszystkich form reklamy: spotów reklamowych, sponsoringu oraz kontraktów od nich pochodnych. Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się obsługą reklamową wszystkich kanałów należących do Grupy (jedynym wyjątkiem jest Polsat JimJam).

Głównymi kontrahentami Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. są międzynarodowe domy mediowe, które funkcjonują jako pośrednicy negocjujący warunki, a następnie realizują kampanie dla swoich klientów. Sprzedaż czasu reklamowego odbywa się zarówno na mocy całorocznych kontraktów z domami mediowymi, jak i na bazie bezpośrednich zleceń od klientów.

Dystrybucja treści za pośrednictwem Internetu

Jednym ze źródeł przychodów Grupy Telewizji Polsat jest również dystrybucja naszych programów w Internecie. Partnerem Grupy Polsat w tym obszarze jest Redefine Sp. z o.o., spółka należąca do Cyfrowego Polsatu. Redefine Sp. z o.o. to operator telewizji internetowej IPLA, będącej liderem rynku wideo online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach (komputery/laptopy, tablety, smartfony, telewizory z dostępem do Internetu, dekodery, konsole do gier), jak i pod względem oferowanego kontentu.

Emisja programów w sieci oparta jest na dwóch modelach rozliczeń:

  • pierwszy model polega na stałej kwocie miesięcznej za prawo do emisji danego programu;
  • drugi model polega na procentowym udziale w przychodach reklamowych generowanych przez reklamy umieszczone w okolicy emitowanego materiału.

W przypadku przychodów serwisu IPLA ok. 75% całkowitych przychodów generowanych jest przez sprzedaż reklam, a ok. 25% pochodzi z transakcji zakupu treści przez użytkowników.

Zespół sprzedaży

Polsat Media odpowiada za sprzedaż reklam i sprzedaż pakietów sponsorskich, planowanie kampanii, analizę posprzedażową, badania rynkowe i analizy, rozwój nowych produktów oraz, co bardzo ważne, podnoszenie jakości relacji z obecnymi i potencjalnymi reklamodawcami. Biuro reklamy jest odpowiedzialne także za rozmieszczenie spotów reklamowych zgodnie z oczekiwaniami klientów co do kontekstu programowego i pory emisji poszczególnych kampanii. Polsat Media Biuro Reklamy należy do organizacji EGTA (międzynarodowe stowarzyszenie telewizyjnych i radiowych biur sprzedaży reklam), co daje nam unikalną możliwość współpracy z biurami reklamy z całej Europy.

Sprzedaż praw do emisji programów grupy w sieciach kablowych i satelitarnych

W roku 2013 to źródło przychodów stanowiło 17,5% przychodów tego segmentu. Umowy na dystrybucję kanałów Grupy w sieciach kablowych i satelitarnych nie są z zasady umowami na wyłączność. Standardowe umowy na dystrybucję polegają na ustaleniu miesięcznej stawki za dostarczanie abonentom danej sieci sygnału kanałów Grupy i są zależne od liczby abonentów, do których trafiają nasze programy.