Wybierz język

Nasz zespół

Atrakcyjny pracodawca

Jesteśmy stabilną i jednocześnie dynamicznie rozwijającą się organizacją. Nasz sukces jest efektem wiedzy, umiejętności i zaangażowania pracowników. Stanowią oni nadrzędny kapitał organizacji, dlatego też nasza polityka personalna skoncentrowana jest wokół budowania atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Naszym celem jest stworzenie warunków pozwalających pracownikom na rozwój ich potencjału i ciągłe doskonalenie. W 2013 roku w badaniu Poland’s Ideal Employers Universum znaleźliśmy się w gronie 50 idealnych pracodawców w kategorii IT, zajmując 25. miejsce w rankingu.

Dużą wagę przykładamy do procesu rekrutacji nowych pracowników. Stawiamy na osoby efektywne w działaniu i wysoko zmotywowane. Wiedza i doświadczenie kandydatów są dla nas istotne, ale nie zawsze decydujące. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak Assessment Center czy testy kompetencyjne, szukamy osób z dużym potencjałem, które dobrze odnajdą się w naszym zespole.

Obecnym pracownikom staramy się zapewnić szerokie możliwości rozwoju i awansu. Naszym priorytetem jest również rekrutacja wewnętrzna. W 2013 roku uruchomiliśmy program “Przełącz się”. Jego celem jest poszerzenie możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz Grupy Cyfrowy Polsat poprzez aktywne informowanie pracowników i współpracowników o procesach rekrutacyjnych. Narzędziem, które pomaga nam w planowaniu rozwoju zawodowego i podnoszeniu kompetencji zawodowych, jest “system oceny pracowniczej”.

Wielu menedżerów, którzy aktualnie pełnią kluczowe funkcje w organizacji, to osoby, które rozpoczynały swoją karierę zawodową w spółce od stanowiska specjalisty.

Wartości firmy

W skutecznej realizacji naszej misji, wizji i naszych celów strategicznych pomagają nam działania zgodne z wartościami 4P. Wartości te wspólnie wskazaliśmy jako kluczowe dla wspierania naszego rozwoju. Są to:

P jak Przewaga Konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna to w naszym codziennym działaniu ciągłe dążenie do doskonalenia – szukanie możliwości zmian i ulepszeń.

P jak Priorytety

Priorytety to przede wszystkim bardzo mocna orientacja na cele i konsekwencja w ich realizacji.

P jak Praca zespołowa

Praca zespołowa to dobra wymiana informacji, budowanie koleżeńskich relacji i wzajemne wspieranie się.

P jak Perspektywa właścicielska

Perspektywa właścicielska to odpowiedzialność za biznes, zaangażowanie w pracę, codzienna dbałość o efekty własnych działań.

Rozwój i szkolenia

Jednym z elementów polityki personalnej Cyfrowego Polsatu jest rozwój indywidualnego potencjału pracowników. Inwestujemy w rozwój kompetencji pracowniczych, bo umiejętności poszczególnych członków całego zespołu są kluczowe dla rozwoju firmy. W zależności od zakresu wykonywanych obowiązków pracownicy mogą brać udział w różnego rodzaju szkoleniach merytorycznych i konferencjach branżowych. Mogą również uzyskać dofinansowanie studiów i specjalistycznych kursów wieloetapowych. Jednocześnie uczestniczą w szkoleniach, które mają na celu wzmocnienie ich umiejętności osobistych, np. komunikacji czy zarządzania zespołem. Dodatkowo oferujemy naszym pracownikom możliwość dofinansowanej nauki języka angielskiego w miejscu pracy.

Inicjatywy wspierające zarządzanie polityką personalną

W 2012 roku, przy udziale firmy zewnętrznej, zostało przeprowadzone badanie zaangażowania wśród pracowników naszej firmy. Dzięki wynikom anonimowej ankiety uzyskaliśmy szeroki obraz naszej organizacji widziany oczami pracowników. Taka szczegółowa diagnoza pozwoliła nam na precyzyjne zaplanowanie i wdrażanie kolejnych działań w zakresie polityki personalnej, które wzmacniają satysfakcję z pracy i zaangażowanie.

Wdrożyliśmy również system zarządzania przez cele (MbO) i system ocen okresowych, którymi objęci zostali wszyscy pracownicy Cyfrowego Polsatu. W ramach tych systemów cele strategiczne organizacji zostają skaskadowane na cele osiągalne dla poszczególnych pionów i działów oraz na zadania dla wszystkich pracowników. Dzięki temu każdy pracownik w organizacji wie, w jaki sposób może się przyczynić do realizacji strategii firmy. Systemy te umożliwiają także obiektywne spojrzenie na posiadane przez pracowników i wykorzystywane w codziennej pracy kompetencje. Oceniane kompetencje bezpośrednio nawiązują do wartości firmowych 4P.

Staże i praktyki

Młodym osobom bez doświadczenia zawodowego pomagamy otwierać drogę do przyszłej kariery. Od kilku lat działa u nas “Program Praktyk Letnich”, który skierowany jest do studentów co najmniej III roku wszystkich kierunków studiów. Do programu zapraszamy studentów, którzy w trakcie wakacji chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. Praktykanci poza wspieraniem pionu w bieżących zadaniach mają możliwość udziału w realizowanych w tym czasie projektach.

Z myślą o studentach IV i V roku oraz młodych absolwentach uruchomiony został półroczny program stażowy “Cyfrowa Kariera”. Każdemu stażyście zostaje powierzony projekt, za którego realizację w pełni odpowiada.

W realizacji poszczególnych zadań oraz w zdobywaniu wiedzy praktycznej i umiejętności zawodowych nowym osobom pomagają wyznaczeni opiekunowie. Wielu spośród dotychczasowych praktykantów i stażystów na stałe dołączyło do naszego zespołu.

Benefity dla pracowników

Naszym pracownikom gwarantujemy także liczne świadczenia socjalne, m.in.: bezzwrotne zapomogi losowe i rzeczowe oraz zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe. Ponadto nasi pracownicy mogą korzystać z wielu dodatkowych profitów, m.in.:

  • opieki medycznej w jednej z największych w Polsce sieci prywatnych poradni medycznych;
  • ubezpieczenia grupowego łączącego kompleksową ochronę życia i zdrowia zarówno dla pracownika, jak i jego rodziny;
  • dofinansowania pakietów sportowych;
  • bardzo atrakcyjnego finansowo pakietu telewizji i Internetu Cyfrowego Polsatu oraz telefonii komórkowej sieci Plus;
  • preferencyjnych kredytów gotówkowych w Plus Banku;
  • promocyjnej oferty Konta Plus.

Struktura zatrudnienia w Grupie Cyfrowy Polsat ze względu na wiek i płeć na dzień 31 grudnia 2013 roku

Wiek <31 [31-40> [40-50> [50-60> =>60
Kobiety 213 304 102 51 10
Mężczyźni 309 479 205 120 32
Razem 522 783 307 171 42

Bezpieczne miejsce pracy

Jako pracodawca mamy prawne i moralne zobowiązania wobec wszystkich zatrudnionych do zapewnienia im bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i komfortu w ramach wykonywanych obowiązków. Dlatego zgodnie z polityką bezpieczeństwa pracy staramy się kontrolować ryzyko oraz zapobiegać wypadkom i chorobom w firmie. Naszym celem i zamiarem jest zapewnienie wszystkim godnych i przyjaznych warunków pracy. Chcemy je osiągnąć poprzez stworzenie środowiska pracy opartego na wzajemnym szacunku, tolerancji, współpracy i zaangażowaniu oraz poprzez budowanie przejrzystych procedur.

Równość zawodowa

Wszystkich pracowników traktujemy z należnym im szacunkiem, niezależnie od płci, wyznania, przekonań politycznych czy religijnych. Każdy traktowany jest jako indywidualna jednostka, której należą się sprawiedliwość i równe prawa. Wśród zatrudnionych są także niepełnosprawni i osoby o innym kolorze skóry czy wyznaniu.

Komunikacja wewnętrzna i współpraca zespołowa

Narzędziami wykorzystywanymi przez nas w komunikacji wewnętrznej są przede wszystkim newsletter i intranet, gdzie porusza się tematy istotne dla pracowników. Pojawiają się informacje o aktualnych wydarzeniach w firmie, kluczowych zmianach personalnych, podejmowanych inicjatywach, ogłaszane są również konkursy edukacyjno-motywacyjne.

Od kilku lat działa u nas także inna forma komunikacji – coroczne strategiczne spotkanie Zarządu z kadrą kierowniczą. Jego celem, obok wyczerpujących prezentacji dotyczących strategii firmy, aktualnej sytuacji Spółki, osiągnięć konkurencji, jest także wzbudzenie zaangażowania we wdrażaniu strategii poprzez poprawę komunikacji między działami i uświadomienie jej znaczenia w osiąganiu wspólnego celu.

Integracja

Naszym pracownikom proponujemy wiele działań, których celem jest integracja, promowanie aktywnego stylu życia i zdrowej rywalizacji, rozwój zainteresowań i pozazawodowej aktywności oraz wzmacnianie poczucia więzi z firmą.

Umożliwiamy pracownikom rozwijanie różnych pasji sportowych, które nie tylko kształtują charakter, uczą wytrwałości w dążeniu do celu i samodyscypliny, ale także pozwalają realizować się w obszarach okołobiznesowych i zwiększają identyfikację pracowników z firmą oraz jej działalnością. W minionym roku swoją działalność kontynuowała drużyna POLSAT Biega, która wystartowała w wielu imprezach, m.in.: w Półmaratonie Warszawskim, 35. Maratonie Warszawskim i VI Biegu Marszałka, w ramach którego odbyły się także I Mistrzostwa Polsat News. Puchar w obu biegach odebrał nasz kolega z Pionu Informatyki.

Fani piłki siatkowej od 2011 roku rozwijają swoją pasję na cyklicznych treningach w sekcji siatkówki, która w 2012 roku dołączyła do rozgrywek biznesowych PlayVolley – Ligi Siatkówki Firm. Sezon Zima 2014 zakończyliśmy na 7. miejscu Ekstraklasy. W 2012 roku swoją działalność i treningi rozpoczęła także sekcja piłki nożnej, która dołączyła do rozgrywek biznesowych w lidze Let’s Go. Sezon Zima 2014 zakończyliśmy na 5. miejscu w II lidze.

W swoich działaniach zawsze pamiętamy także o najmłodszych. Stałym punktem wydarzeń firmowych są imprezy przygotowywane dla dzieci pracowników – zawsze z atrakcyjnymi niespodziankami edukacyjnymi. W 2011 roku Dzień Dziecka nasze “cyfrowe przedszkole” miało okazję spędzić w warszawskim zoo, a z okazji mikołajek zorganizowaliśmy specjalny pokaz musicalu “Aladyn Jr” w Teatrze Muzycznym ROMA. Rok później zapewniliśmy naszym pociechom “Extremalny Dzień Dziecka” z licznymi sportami ekstremalnymi pod opieką profesjonalnych instruktorów i ze specjalnymi programami edukacyjnymi WOPR czy policji. W 2013 roku postawiliśmy na kulturę wysoką dla maluchów, zapraszając wszystkich na wyjątkowy spektakl baletowy “Jezioro łabędzie”.

Przez cały rok organizujemy także konkursy dla pracowników, w których zachęcamy do pracy zespołowej, a ich efekty często nagradzamy spotkaniami integracyjnymi.