Wybierz język

solorz

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo!

Mam prawdziwą przyjemność po raz kolejny zwrócić się do Państwa i – co podkreślam z prawdziwą dumą – również tradycyjnie zakomunikować, że ubiegły rok był bardzo udany w historii Cyfrowego Polsatu.

Sukces Spółki w mijającym roku determinują bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe, w tym efektywnie realizowane cele we wszystkich najważniejszych segmentach działalności – rynków płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, a także regularnego rozwoju w obszarze telekomunikacji oraz usług online. Podkreślenia wymaga fakt, że swoje bardzo dobre rezultaty Spółka osiąga w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, skutecznie rywalizując we wszystkich ważnych obszarach swojej działalności.

Cyfrowy Polsat w minionym roku sukcesywnie umacniał swoją pozycję lidera nie tylko na rynku multimedialnej rozrywki w Polsce, ale również nowoczesnych technologii. Grupa jest obecnie dostawcą usługi najszybszego Internetu w technologii LTE w naszym kraju, docierając z jej zasięgiem do ponad 67% mieszkańców Polski, a w technologii HSPA+ do ponad 99%.

Poza podstawową działalnością biznesową najważniejszym wydarzeniem dla Spółki była ogłoszona w listopadzie transakcja nabycia przez Cyfrowy Polsat Grupy Metelem, która w całości kontroluje Polkomtel. Dzięki tej transakcji Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem tworzą obecnie największą grupę medialno-telekomunikacyjną nie tylko w Polsce, ale także w regionie.

Jestem przekonany, że dzięki tej transakcji obydwie spółki zyskają nowe możliwości rozwoju w dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. To znacząca decyzja biznesowa, podjęta w mojej ocenie we właściwym czasie. Zjednoczone siły i potencjał obydwu firm pozwolą jeszcze skuteczniej i efektywniej realizować strategię i cele, jakie stoją przed Cyfrowym Polsatem.

Chciałbym podziękować zarówno Akcjonariuszom, jak i Abonentom i Klientom Grupy Cyfrowego Polsatu za okazane zaufanie. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Zarządu i Pracowników Grupy, których efektywna i pełna zaangażowania praca przyczyniła się do realizacji wyznaczonych celów i zadań. Jestem przekonany, że Grupa pod kierownictwem Zarządu – już z włączonym do niej Polkomtelem – będzie skutecznie prowadziła swoją działalność, co przełoży się na konsekwentną budowę wartości Spółki z korzyścią dla jej Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku

Zygmunt Solorz-Żak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czytaj
libicki_small_photo

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat za 2013 rok.

W zeszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, konsekwentnie realizując strategię Grupy. W naszej działalności niezmiennie koncentrowaliśmy się na trzech podstawowych celach: budowaniu wartości naszej bazy klientów, maksymalizacji przychodów w obydwu segmentach działalności oraz efektywnym zarządzaniu bazą kosztową. Wszystkie działania, które podejmowaliśmy, zmierzały do umocnienia Grupy Cyfrowy Polsat na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce oraz rynków płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, a także regularnego rozwoju naszych kompetencji w obszarze telekomunikacji oraz usług online.

Potwierdzeniem zakończenia z sukcesem kolejnego roku naszej działalności są bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe Grupy. Liczba abonentów usług płatnej telewizji utrzymała się na stabilnym poziomie 3,54 mln, a liczba użytkowników szerokopasmowego Internetu wzrosła do blisko 235 tys. W drugim segmencie naszej działalności także odnotowaliśmy oczekiwane rezultaty. Nasz główny kanał – POLSAT – utrzymał wysokie udziały w oglądalności na poziomie 13,51%, a udział w widowni nadawanych przez nas kanałów tematycznych, wraz z nowo nabytymi TV4 i TV6, wyniósł 7,63%, co łącznie zapewniło nam udziały w rynku o wielkości 21,14%. W 2013 roku wzrósł udział naszej Grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu – do 24,1%, a nasze przychody z tego tytułu, dzięki dobrze skomponowanej ramówce oraz optymalnym inwestycjom w treści programowe, zanotowały, w przeciwieństwie do rynku, dodatnią dynamikę. Całkowite skonsolidowane przychody Cyfrowego Polsatu w 2013 roku wzrosły o 4,8% do 2,91 mld zł, EBITDA wyniosła ponad 1 mld zł, a zysk – 525 mln zł.

Dbając o stały wzrost satysfakcji naszych abonentów, wzbogacaliśmy pakiety telewizyjne o nowe kanały – w tym o cztery nowe propozycje pod marką Polsat. Użytkownikom naszego Internetu, którego zasięg był stopniowo zwiększany, tak aby dzisiaj wynosił blisko 67% populacji kraju, proponowaliśmy atrakcyjne promocje i zestawy nowoczesnych urządzeń. Efektywnie łączyliśmy oferowane przez nas produkty, dostarczając klientom coraz więcej korzyści z tytułu posiadania kilku usług, a także systematycznie zwiększając przychód od jednego abonenta. Był to czas rosnącej roli nowych usług Cyfrowego Polsatu – TV Mobilnej, PPV, VOD, serwisów online, Multiroomu HD. Zgodnie z założeniami regularnie wzbogacaliśmy zawartość VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej oraz proponowaliśmy wydarzenia sportowe w ramach usługi pay-per-view. Istotny rozwój – zarówno w obszarze oferowanych treści, jak i funkcjonalnym – przeszła nasza telewizja internetowa IPLA, co przyczyniło się do wzrostu liczby jej użytkowników oraz zwiększenia do 25% udziału modelu transakcyjnego w przychodach serwisu.

Niezwykle ważnym, wymagającym i bezprecedensowym wydarzeniem nie tylko na rynku polskim, lecz także europejskim było w zeszłym roku ogłoszenie transakcji zakupu przez naszą Grupę spółki Polkomtel – jednego z trzech największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Razem z Polkomtelem stworzymy unikalną ofertę produktów odpowiadającą na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz oczekiwania konsumentów, jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał biznesowy obydwu firm oraz osiągniemy znaczące synergie. Dzięki tej transakcji utworzymy potencjalnie jedną z 10 największych polskich firm pod względem kapitalizacji giełdowej oraz wiodącą grupę medialno-telekomunikacyjną w regionie.

Koncentrując się na głównych obszarach działalności, Grupa Polsat zbyła w zeszłym roku spółkę RS TV na rzecz Emitel Sp. z o.o., a Telewizja Polsat kupiła spółkę Polskie Media będącą nadawcą kanałów TV4 i TV6, dzięki którym umocniła swoją pozycję na rynku nadawców telewizyjnych i zapewniła Grupie wzrost udziałów w oglądalności. Regularny rozwój przechodziła nasza fabryka dekoderów. Jesienią zeszłego roku świętowaliśmy podwójny jubileusz – 5-lecia istnienia fabryki na warszawskim Targówku i produkcji 5-milionowego egzemplarza dekodera.

Strategia naszej Grupy pozostaje niezmienna, a zakup spółki Polkomtel może tylko przyspieszyć jej realizację. Nasze nadrzędne cele to stabilny rozwój Grupy, utrzymanie pozycji lidera na rynku rozrywki multimedialnej, zostanie liderem rynku medialno-telekomunikacyjnego oraz budowanie stałej widowni kanałów Telewizji Polsat, a w konsekwencji ich istotnej pozycji na rynku reklamy telewizyjnej. Zamierzamy je osiągnąć poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów i usług telekomunikacyjnych oraz najwyższej jakości treści programowych, dostarczanych zarówno do polskich domów, jak i indywidualnych użytkowników. Wspólnie z Polkomtelem planujemy rozwijać nowoczesne kanały dystrybucji treści, tak aby konsument mógł swobodnie wybierać technologię i urządzenie, za pośrednictwem których korzysta z naszych usług telewizyjnych. Spodziewamy się, że działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do wzrostu liczby użytkowników wszystkich naszych usług, średniego przychodu z jednego abonenta oraz lojalności klientów. Z kolei osiągnięcie tych założeń, w połączeniu z efektywnym gospodarowaniem finansami, na pewno wpłynie pozytywnie na budowanie wartości firmy dla naszych Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku

Dominik Libicki

Prezes Zarządu Cyfrowy Polsat SA

Czytaj