- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2013.cyfrowypolsat.pl -

Media

Kooperacja z mediami to jeden z fundamentów komunikacji naszej spółki z rynkiem. Dlatego też w naszej strategii stawiamy na partnerską oraz długofalową współpracę z dziennikarzami, budowanie pozytywnych relacji oraz prowadzenie otwartego dialogu, dzięki którym obie strony mogą efektywnie realizować założone cele.

Nasze działania w zakresie Media Relations obejmują:

  • stworzenie zespołu (Biuro Prasowe) delegowanego do realizacji strategii spójnej, otwartej i jawnej komunikacji spółki z mediami i innymi grupami zainteresowanymi otrzymywaniem informacji na temat działalności firmy;
  • systematyczne nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz informowanie ich o kluczowych i ciekawych inicjatywach realizowanych przez firmę oraz jej planach na przyszłość za pośrednictwem: komunikatów prasowych, oświadczeń, informacji specjalistycznych, wypowiedzi eksperckich, raportów, prezentacji, akcydensów specjalistycznych, informacyjnych materiałów graficznych, opracowań na życzenie dziennikarza itp.;
  • organizowanie specjalnych wydarzeń medialnych, mających na celu przybliżenie danego obszaru działalności firmy czy poinformowanie o uruchomieniu nowości w portfolio, takich jak: konferencje prasowe, briefingi, śniadania prasowe, dni otwarte, spotkania z ekspertami rynku, imprezy okolicznościowe i eventy tematyczne;
  • aranżowanie wywiadów oraz indywidualnych spotkań dziennikarzy z przedstawicielami Zarządu oraz kadry zarządzającej i ekspertami;
  • udostępnianie urządzeń wraz z usługami z naszej oferty do testów dziennikarskich w celu uzyskania pogłębionej i fachowej opinii na temat wprowadzanych przez nas nowych rozwiązań i technologii;
  • przyjmowanie zaproszeń do udziału w programach radiowych i telewizyjnych oraz w panelach dyskusyjnych odbywających się w ramach branżowych konferencji i kongresów;
  • promowanie wśród dziennikarzy specjalistycznej wiedzy z obszaru nowych technologii.

Artykuł wydrukowany ze strony Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2013.cyfrowypolsat.pl

Link do artykułu: http://www.raportroczny2013.cyfrowypolsat.pl/interesariusze_i_otoczenie/media/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.